Varemerkebygging av skoler

Vi holder nå på med et meget spennende media prosjekt. Rælingen Videregående skole har leid inn Achieved Media for å lage markedsføringsmateriale for deres kampanje for neste års søknadsprosess. 

Oppdraget er å fremheve styrkene ved skolen og vise de utallige mulighetene elevene har til disposisjon dersom de velger å ta sin videregående utdanning der. Filmene og bildene vi lager skal utnyttes under kampanjen som markedsføringsmateriale. 

Det er noen feiltolkninger rundt skolen og det er disse vi skal rette opp i. Hovedtemaene er at beliggenheten til skolen er unik, med idrettsarenaer for det meste rett i nærheten. Samholdet og mangfoldet ved skolen er sterkt og stort, og er noe skolen ønsker å fremheve for neste års kull. Tilbudene som finnes på skolen i form av aktiviteter, fag og studiekompetanse er det siste emnet som står i fokus. 

Vi er i prosessen med å produsere 4 ulike filmer som har ulike bruksområder. Totalt sett ønsker vi å gjøre denne skolen mer attraktiv for yngre elever igjennom å fortelle og fremheve de styrkene skolen har. 

 

Vi gleder oss til fortsettelsen med arbeidet!